REPAC Minutes All Archives

May 18, 2022 May 18, 2022
April 20, 2022 April 20, 2022
March 16, 2022 March 16, 2022
February 16, 2022 February 16, 2022
January 19, 2022 January 19, 2022
December 15, 2021 December 15, 2021
November 17, 2021 November 17, 2021
October 20, 2021 October 20, 2021
September 15, 2021 September 15, 2021
July 16, 2021 July 16, 2021
June 16, 2021 June 16, 2021
May 19, 2021 May 19, 2021
April 21, 2021 April 21, 2021
March 17, 2021 March 17, 2021
January 20, 2021 January 20, 2021
November 18, 2020 November 18, 2020
October 21, 2020 October 21, 2020
September 23, 2020 September 23, 2020
July 8, 2020 July 8, 2020
REPAC Minutes
February 12, 2020 February 12, 2020
REPAC Minutes
January 15, 2020 January 15, 2020
REPAC Minutes
November 21, 2019 November 21, 2019
REPAC Minutes
October 16, 2019 October 16, 2019
REPAC Minutes
August 21, 2019 August 21, 2019
REPAC Minutes
July 17, 2019 July 17, 2019
REPAC Minutes
June 12, 2019 June 12, 2019
REPAC Minutes
May 15, 2019 May 15, 2019
REPAC Minutes
March 20, 2019 March 20, 2019
REPAC Minutes - Membership
February 20, 2019 February 20, 2019
REPAC Minutes - SHSP Project Ranking
January 16, 2019 January 16, 2019
REPAC Minutes
November, 14, 2018 November, 14, 2018
REPAC Minutes
October 17, 2018 October 17, 2018
REPAC Minutes
September 18, 2018 September 18, 2018
REPAC Minutes-Membership
August 14, 2018 August 14, 2018
REPAC Minutes-Membership
July 18, 2018 July 18, 2018
REPAC Minutes-Membership
June 20, 2018 June 20, 2018
REPAC Minutes-Membership
May14, 2018 May14, 2018
REPAC Minutes-Strategic Planning Workshop
April 18, 2018 April 18, 2018
REPAC Minutes
March 21, 2018 March 21, 2018
REPAC Minutes-Membership
February 21, 2018 February 21, 2018
REPAC Minutes- Ranking
January 17, 2018 January 17, 2018
REPAC Minutes
December 20, 2017 December 20, 2017
REPAC Minutes
November 15, 2017 November 15, 2017
REPAC Minutes
October 18, 2017 October 18, 2017
REPAC Minutes
September19, 2017 September19, 2017
REPAC Minutes
August 16, 2017 August 16, 2017
REPAC Minutes
July 19, 2017 July 19, 2017
REPAC Minutes
June 21, 2017 June 21, 2017
REPAC Minutes
May 11, 2017 May 11, 2017
REPAC Minutes
April 19, 2017 April 19, 2017
REPAC Minutes
March 15, 2017 March 15, 2017
REPAC Minutes
February 15, 2017 February 15, 2017
REPAC Minutes
January 18, 2017 January 18, 2017
REPAC Minutes